anlatı

anksiyete

Fransızca anxiété "sıkıntı, endişe, sebepsiz korku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen anxietas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince angere, anx- "sıkmak, daraltmak, boğmak" fiilinden +itas ekiyle türetilmiştir.

anla|mak

Oğuzca aŋla- "ayırt etmek, idrak etmek" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe veya "ayrım" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

anlak

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi aŋla- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

anlam

Türkiye Türkçesi anla- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

anlat|mak

Eski Türkçe aŋla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +It- ekiyle türetilmiştir.

anlatı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Nurullah Ataç, , 1956]
Ben anlatı tilciğini récit karşılığı kullanıyorum, o anlama daha da yakıştığını sanıyorum.

Köken

Türkiye Türkçesi anlat- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için anlat- maddesine bakınız.


08.10.2014
anne

Türkiye Türkçesi ana çocuk sözü ile eş kökenlidir.

anofel

Fransızca anophèle "sıtmaya neden olan sivrisinek türü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca anophelḗs ανοφελής z "zayıflatan, kurutan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) Bu sözcük Eski Yunanca ophelḗs οφελής z sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ophéllō οφέλλω z "güçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak" fiilinden türetilmiştir.

anomali

Fransızca anomalie "uyumsuzluk, sıra dışılık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰomalós ὁμαλός z "bir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰómos ὅμος z "aynı, eş, bir örnek" sözcüğünden türetilmiştir.

anomi

Fransızca ve İngilizce anomie "kuralsızlık, yasasızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ánomos ἄνοµος z "yasadışı, kural tanımaz" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

anonim

Fransızca anonyme "1. adsız, 2. hisseleri nama yazılı olmayan şirket" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ónoma, +ónyma όνομα, +όνυμα z "ad" parçacığından a(n)+ önekiyle türetilmiştir.