anne

anla|mak

<< ETü-O aŋla- ayırt etmek, idrak etmek, hatırlamak ETü ayrım +lA-

anlak

ETü/TTü aŋla- +Uk

anlam

TTü anla- +Im

anlat|mak

ETü-O aŋla- fehmetmek, idrak etmek +It-

anlatı

TTü anlat- +I(g)

anne

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
mater - Fa: mar, madar - Tr: anna TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ana, İstanbul şivesinde galatı āne آنه. TTü: [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
anne آننه

≈ TTü ana

 ana

Not: Sözcüğün bu biçimi yazı dilinde 20. yy başlarından önce nadiren kaydedilmiştir. N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir.

Benzer sözcükler: anneanne


19.03.2015
anofel

Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü EYun anophelḗs ανοφελής zzayıflatan, kurutan (İlk kullanım: 1818 J. W. Meigen, Alm. biyolog.) EYun a(n)+ ophelḗs οφελής z EYun ophéllō οφέλλω zgüçlendirmek, kan ve can vermek, beslemek, yaramak

anomali

Fr anomalie uyumsuzluk, sıra dışılık EYun a(n)+ ʰomalós ὁμαλός zbir örnek, tekdüze, sıradan, düzenli +ia EYun ʰómos ὅμος zaynı, eş, bir örnek

anomi

Fr/İng anomie kuralsızlık, yasasızlık EYun ánomos ἄνοµος zyasadışı, kural tanımaz +ia EYun a(n)+ nomós νομός zyasa, töre

anonim

Fr anonyme 1. adsız, 2. hisseleri nama yazılı olmayan şirket EYun a(n)+ ónoma, +ónyma όνομα, +όνυμα zad

anons

Fr annonce [dev.] duyuru Fr annoncer duyurmak, ilan etmek << OLat annuntiare [den.] a.a. Lat ad+ nuntius tellal, haberci