antrop(o)+

antrenman

Fr entraînement talim, eğitim Fr entraîner peşinden çekmek, çekip çevirmek, çalıştırmak +ment° Fr in+1 traîner çekerek götürmek, sürüklemek << OLat traginare a.a. Lat trahere, tract- çekmek, sürmek

antrenör

Fr entraîneur idman yaptıran Fr entraîner idman yapmak +(t)or

antrepo

Fr entrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer, transit deposu Fr entreposer içeri koymak, depolamak Fr inter+ poser koymak

antrikot

Fr entrecôte «kaburga arası», bir et kesimi § Fr entre arası, içi (edat) Fr côte kaburga

antrop(o)+

antropoit "insanımsı" [Ant 1930]
çene zaviyesinin maymunlarda, Antropoitlerde, beşerde ve beşer ırklarındaki kıymetini irae eden bir cedvel antropometri "insan ölçümü" [Bel 1937]
Antropometri Tetkikleri İçin Rehber [kitap adı] antropomorfizm "insan biçimlilik" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
insanbiçimcilik, antropomorfizm = Müşebbihe

Fr/İng anthropo+ [bileşik adlarda] insan EYun ánthrōpos άνθρωπος zinsan

Not: Yun anēr, andr- “özellikle erkek kişi, adam”, ánthrōpos ise cinsiyetten bağımsız olarak “insan” anlamına gelir. İki sözcük arasında etimolojik ilişki muğlaktır.

Benzer sözcükler: antropofaji, antropometri, antropomorf, antropomorfik, antropomorfizm, antroponim, antroposantrik, antroposantrizm, pitekantrop

Bu maddeye gönderenler: antropoit, antropoloji, filantropi, mizantrop (misojin)


05.04.2021
antropoit

Fr anthropoïde İng anthropoid insansı

antropoloji

Fr anthropologie İng anthropology insanbilim

antrparantez

Fr entre parenthèses parantez arası Fr parenthèses parantezler § Fr entre içi, arası (edat)

anturaj

Fr/İng entourage maiyet, çevre Fr entourer çevresini sarmak +age Fr in+1 tour çevre, halka

anut

Ar ˁanūd عنود z [#ˁnd faˁūl sf.] yanlışta ısrar eden, inatçı Ar ˁanada عند zısrar ve inat etti

anüs

YLat anus makat Lat anus/annus halka, yüzük << HAvr *h₁eh₂no-s (*āno-s) halka