aplikasyon

apertür

Fr aperture açılma, ağzın aralanması Lat apertura açılma Lat aperire açmak +(t)ura

apış

TTü apış apış/apul apul ayaklarını açarak ve sallanarak yürüme deyimi

apış|mak

TTü apış apış/apul apul bacaklarını açıp sallanarak yürüme ifade eden deyim onom

apiko
aplik

Fr applique [dev.] 1. üstüne katılan veya eklenen şey, özellikle süs, kuyumculuk terimi [esk.], 2. tek mumlu duvar lambası Fr appliquer eklemek, uygulamak

aplikasyon

"haritayı zemine uyarlama" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
M. Pera'nın yaptığı aplikasyon haritasına göre (...) "... kumaşla süs" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
aplikasyon: Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası dikme veya yapıştırma yoliyle yapılan süs "... bilgisayar programı" [ Hürriyet - gazete, 2009]
Servis olarak sunulan yazılımın (...) internet üzerinden kullanıcılara sunulmasına dayanan bir yazılım aplikasyon dağıtım modeli olduğunu belirten yetkililer

Fr application uyarlama, uygulama Lat applicare bir şeyi büküp sıkarak başka şeye uygun hale getirmek +(t)ion Lat ad+ plicare bükmek, sıkmak, büzmek

 pli

Not: Bilgisayar programı anlamında application/aplikasyon deyimi Türkiye'de 2007'den itibaren Facebook üçüncü parti uygulamaları sayesinde genel kullanıma girdi.

Benzer sözcükler: aplikatör, aplike, app, application

Bu maddeye gönderenler: aplik


01.10.2017
apne

Fr apnée nefes durması EYun ápnoia άπνοια z [dev.] a.a. EYun a(n)+ pnéō πνέω znefes almak, solumak +ia

apoje

Fr apogée 1. eliptik bir yörüngenin en uzak noktası, 2. zirve, doruk EYun apógeion απόγειον zyeröte, yerden-uzağa EYun apo+ gḗ γή zyer, yeryüzü

apokalips

Fr/İng apocalypse vahiy, özellikle kıyamet gününe ilişkin vahiy EYun apokálypsis ἀποκάλυψις z1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler EYun apo+ kalýptō gizlemek, saklamak +sis

apokrif

Fr apocryphe menşei veya yazarı belli olmayan, gayri sahih, özellikle gayri sahih kabul edilen erken İncil metinleri OLat apocryphus a.a. EYun apókryphos ἀπόκρυϕος zgizlenmiş, saklı, a.a. EYun krýptein κρύπτειν zsaklamak, gizlemek

apolet

Fr épaulette [küç.] omuzluk, özellikle askeriyede rütbe belirten omuz işareti Fr épaul omuz +et° << Lat spathula [küç.] kürekçik, kürek kemiği Lat spatha kürek +ul°