arabesk

ar1

Ar ˁār عار z [#ˁwr] utanılacak şey, ayıp, kusur Ar ˁāra عار zeksildi, köreldi, kusurlu veya sakat idi

ar2

Fr are yüzey ölçü birimi (İlk kullanım: 1795 Fransa Meclisi.) Lat area alan, arsa, boş arazi

ara

<< ETü ara ayırarak [zarf], ayıran [ad]

ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

[ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Arabesque [Fr.]: arabesk. Arabi usul tezyinatdaki girift dal ve şekillerden ibaret eşkâl-i tezyiniye. [ Akşam - gazete, 1929]
Arabesk salon takımı: İspanya mamulatı fevkalade musanna sedefli... "... müzik" [ Milliyet - gazete, 1972]
Klasik Türk Müziğinde mevcut oan 'arabesk' tarzı sevip bu tarzda besteler yapışım [Orhan Gencebay]

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

Not: Önceleri 'dolmuş müziği' adı verilen müzik tarzı, 1972-73'ten itibaren arabesk adıyla anıldı.


08.01.2018
araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

arak1

<<? TTü alak alalım

arak2

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı

araka

Yun araká αρακά zbezelye << EYun árakos άρακος zbezelyegillerden bir bitki, belki nohut