arak1

ara|mak

<< ETü arka- 1. ters konuşmak, 2. ardından gitmek, kurcalamak, aramak ETü ark art, artık +(g)A-

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

arak1

"aşırmak, çalmak (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
araklamak: Voler. arakçı: Voleur. "soymak (argo)" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
tiyatroya, sinemaya gidenlerin evlerini araklamak daha kolay, malum ya...

<<? TTü alak alalım

 al-

Not: Erm arak "çabuk" sıfatından alıntı olması zayıf olasılıktır. Fiilin *alakla- biçiminden regresif disimilasyon yoluyla türemiş olması daha muhtemel görünüyor.

Benzer sözcükler: arakçı, araklamak


09.09.2017
arak2

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı

araka

Yun araká αρακά zbezelye << EYun árakos άρακος zbezelyegillerden bir bitki, belki nohut

aralık

ETü ara +lIk

aram

Fa ārām آرام zhuzur, dinlenme

aranjman

Fr arrangement düzenleme Fr arranger [den.] düzenlemek, tertip etmek +ment° Fr ad+ rang sıra, düzen, rütbe Ger *hrinc