arak2

araba

<< OTü araba at arabası ≈ Saka rraha a.a. ≈ Ave raθa- a.a. ≈ Sans rátha- रथ ziki tekerlekli tören arabası

arabesk

Fr arabesque 1. Arap tarzı (sıfat), 2. Arap veya şark usulü süsleme (ad) öz Arabe Arap

araç

TTü ara +(g)Aç

araf

Ar aˁrāf أعراف z [#ˁrf] Kuran'a göre cennetle cehennemi ayıran bölme <? Ar ˁurf عرف zyüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek

arak1

<<? TTü alak alalım

arak2

"ter" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
iki kardaş var-ıdı birisi sulṭāna χıdmet iderdi ve birisi ˁaraḳ-ı cebīn [alın teri] ile dirilürdi. "... rakı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁaraḳ: Teraşşuh [ter], taˁtir olunan ervah [damıtılan ruhlar], rakı.

Ar ˁaraḳ عَرَق z [#ˁrḳ] 1. ter, 2. damıtılmış alkol, rakı Ar ˁariḳa عَرِقَ zterledi, teri damladı

Not: Alkol damıtma tekniği 11. yy dolayında İspanya'da Araplar tarafından keşfedilmiştir. • Karş. arak-çīn ve arakiye "sarık altına giyilen ter emici takke".

Benzer sözcükler: arakçın, arakiye

Bu maddeye gönderenler: rakı


21.07.2015
araka

Yun araká αρακά zbezelye << EYun árakos άρακος zbezelyegillerden bir bitki, belki nohut

aralık

ETü ara +lIk

aram

Fa ārām آرام zhuzur, dinlenme

aranjman

Fr arrangement düzenleme Fr arranger [den.] düzenlemek, tertip etmek +ment° Fr ad+ rang sıra, düzen, rütbe Ger *hrinc

Arap

Ar ˁarab عَرَب z [#ˁrb] Araplar, Arap kavmi