arasta

aralık

Eski Türkçe ara sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

aram

Farsça ārām آرام z "huzur, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır.

aranjman

Fransızca arrangement "düzenleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arranger "düzenlemek, tertip etmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca rang "sıra, düzen, rütbe" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *hrinc biçiminden alıntıdır.

Arap

Arapça ˁrb kökünden gelen ˁarab عَرَب z "Araplar, Arap kavmi" sözcüğünden alıntıdır.

ararot

İngilizce arrow-root "Orta Amerika'ya özgü bir bitki, bu bitkinin kökünden yapılan içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde aruaru sözcüğünden alıntıdır.

arasta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çarşı" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
rezdak muˁarrebdir, Farisī olan reste'den taˁrib olunmuştur, Türkīde āmme galat edip ārāste derler.

Köken

Farsça rāste راستا/راسته z "düz yol, cadde, özellikle çarşı caddesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāst "düz" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için rast maddesine bakınız.


14.11.2019
araşit

Fransızca arachide "yer fıstığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arachidna "bezelyegillerden nohuda benzer bir bitki, mürdümük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aráχidna sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca árakos veya áraχos "bezelye" sözcüğü ile eş kökenlidir.

araştır|mak

Türkiye Türkçesi ara- fiilinden Yeni Türkçe +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

araz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "arız olan şey, felsefede accident, tıpta semptom" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "önüne veya karşısına çıktı, uğradı, engel oldu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

arazi

Arapça Arḍ kökünden gelen arāḍi أراضٍ z "topraklar, arsalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arḍ أرض z "1. yer, toprak parçası, arsa, 2. yeryüzü" sözcüğünün faˁāli vezninde çoğuludur.

arbalet

Fransızca arbalète "mekanik ok atma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen arcuballista sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince arcus "yay" ve Latince ballista "fırlatma aygıtı, mancınık" sözcüklerinin bileşiğidir.