araz

Arap

Arapça ˁrb kökünden gelen ˁarab عَرَب z "Araplar, Arap kavmi" sözcüğünden alıntıdır.

ararot

İngilizce arrow-root "Orta Amerika'ya özgü bir bitki, bu bitkinin kökünden yapılan içki" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde aruaru sözcüğünden alıntıdır.

arasta

Farsça rāste راستا/راسته z "düz yol, cadde, özellikle çarşı caddesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāst "düz" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

araşit

Fransızca arachide "yer fıstığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arachidna "bezelyegillerden nohuda benzer bir bitki, mürdümük" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aráχidna sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca árakos veya áraχos "bezelye" sözcüğü ile eş kökenlidir.

araştır|mak

Türkiye Türkçesi ara- fiilinden Yeni Türkçe +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

araz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
bu cān cevhermidür, yāxod ˁaraż a'rāz "semptomlar, hastalıklar (çoğul)" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
ashāb-ı emrāḍ erbāb-ı aˁrāż kamu esnāf χalk anda gelürlerdi [hastalıklı sakat tüm halk sınıfları oraya gelirlerdi]

Köken

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁaraḍ عرض z "arız olan şey, felsefede accident, tıpta semptom" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "önüne veya karşısına çıktı, uğradı, engel oldu" fiilinin faˁal vezninde türevidir.

Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.


22.09.2017
arazi

Arapça Arḍ kökünden gelen arāḍi أراضٍ z "topraklar, arsalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arḍ أرض z "1. yer, toprak parçası, arsa, 2. yeryüzü" sözcüğünün faˁāli vezninde çoğuludur.

arbalet

Fransızca arbalète "mekanik ok atma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen arcuballista sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince arcus "yay" ve Latince ballista "fırlatma aygıtı, mancınık" sözcüklerinin bileşiğidir.

arbede

Arapça ˁrbd kökünden gelen ˁarbada(t) عربدة z "kavga, tartışma" sözcüğünden alıntıdır.

arbitraj

Fransızca arbitrage "hakemlik, arabuluculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arbitrer "arabuluculuk etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince arbiter "hakem, hakim, arabulucu, tanık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

arboretum

Yeni Latince arboretum "araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince arbor "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir.