arbitraj

araştır|mak

TTü ara- +IştIr-

araz

Ar ˁaraḍ عرض z [#ˁrḍ faˁal ] arız olan şey, felsefede accident, tıpta semptom Ar ˁaraḍa عَرَضَ zönüne veya karşısına çıktı, uğradı, engel oldu

arazi

Ar arāḍi أراضٍ z [#Arḍ faˁāli çoğ.] topraklar, arsalar Ar arḍ أرض z [t.] 1. yer, toprak parçası, arsa, 2. yeryüzü

arbalet

Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı << Lat arcuballista a.a. § Lat arcus yay Lat ballista fırlatma aygıtı, mancınık

arbede

Ar ˁarbada(t) عربدة z [#ˁrbd faˁlala(t) q. msd.] kavga, tartışma

arbitraj

"borsada bir işlem" [ Emiroğlu Mehmed Ziya, Bankalar ve Muamelatı, 1918]
eshamın fiatlarındaki ihtimal-i terfi ve tedenniyi dahi tahmin ve hesab ederek borsada muamele yapmaları dahi arbitrajdır (آربتراژ). "... arabuluculuk" [ Cumhuriyet - gazete, 1952]
iyi arbitraj yapacak hakemlerin idaresi altında

Fr arbitrage hakemlik, arabuluculuk Fr arbitrer [den.] arabuluculuk etmek +age Lat arbiter hakem, hakim, arabulucu, tanık

Benzer sözcükler: arbitratör


01.10.2017
arboretum

YLat arboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi Lat arbor ağaç

ardıç

<< ETü artuç bir tür bodur kozalaklı ağaç, juniperus

ardıl

TTü art +Il

ardışık

TTü art arka +Iş-

ardiye

Ar arḍ أرض zyer +īya(t)1