ardıl

arbalet

Fransızca arbalète "mekanik ok atma aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen arcuballista sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince arcus "yay" ve Latince ballista "fırlatma aygıtı, mancınık" sözcüklerinin bileşiğidir.

arbede

Arapça ˁrbd kökünden gelen ˁarbada(t) عربدة z "kavga, tartışma" sözcüğünden alıntıdır.

arbitraj

Fransızca arbitrage "hakemlik, arabuluculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca arbitrer "arabuluculuk etmek" fiilinden +age ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince arbiter "hakem, hakim, arabulucu, tanık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

arboretum

Yeni Latince arboretum "araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince arbor "ağaç" sözcüğünden türetilmiştir.

ardıç

Eski Türkçe artuç "bir tür bodur kozalaklı ağaç, juniperus" sözcüğünden evrilmiştir.

ardıl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ardıl = Halef = Successeur

Köken

Türkiye Türkçesi art sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için art maddesine bakınız.

Ek açıklama

+Il ekinin işlevi belirsizdir.


18.11.2014
ardışık

Türkiye Türkçesi art "arka" sözcüğünden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ardiye

Arapça arḍ أرض z "yer" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

arduvaz

Fransızca ardoise "çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş" sözcüğünden alıntıdır.

arena

Fransızca arène "1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen arena veya harena sözcüğünden alıntıdır.

argaç

Eski Türkçe arkaġ "dokumada enine ya da aykırı atılan iplik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe arka- "ardından veya aksi gitmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.