arena

ardıç

<< ETü artuç bir tür bodur kozalaklı ağaç, juniperus

ardıl

TTü art +Il

ardışık

TTü art arka +Iş-

ardiye

Ar arḍ أرض zyer +īya(t)1

arduvaz

Fr ardoise çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş

arena

"kumluk" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Arène [Fr.]: kum, arena, güreş meydanı. "gladyatör alanı" [ Cumhuriyet - gazete, 1937]
Geçen pazar günü Kadıköy stadyumu er meydanı olmaktan çıktı ve eski Bizans Roma (Arena)larına döndü.

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.


21.07.2014
argaç

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil

argon

YLat argon asal bir gaz (İlk kullanım: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.) EYun argós αργός ztembel, eylemsiz, çalışmaz EYun a(n)+ érgon έργον z

argüman

Fr argument tez, ifade, tartışma Lat argumentum Lat arguere açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek +ment°