argüman

arena

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.

argaç

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil

argon

YLat argon asal bir gaz (İlk kullanım: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.) EYun argós αργός ztembel, eylemsiz, çalışmaz EYun a(n)+ érgon έργον z

argüman

[ Cumhuriyet - gazete, 1937]
söylenilmesi icab eden bir argüman olarak kaydediyorum

Fr argument tez, ifade, tartışma Lat argumentum Lat arguere açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek +ment°

Benzer sözcükler: argümantasyon


18.07.2013
arı1

<< ETü arı malum böcek

arı2

<< ETü arıġ temiz, saf ETü arı- temizlemek +I(g)

arık1
arık2

<< ETü aruk yorgun, bitkin ETü ar- yorulmak, bitkin düşmek +Uk

arın|mak

<< ETü arın- temizlenmek ETü arı- temizlemek