argaç

ardıl

TTü art +Il

ardışık

TTü art arka +Iş-

ardiye

Ar arḍ أرض zyer +īya(t)1

arduvaz

Fr ardoise çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş

arena

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.

argaç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arkaġ: luḥmatu'l-s̠awb [kumaşın enine ipliği] TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
düşmanıŋ ˁömri arışın ve argacın pāre pāre kıla

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

 arka

Not: Karş. ETü arkuk "aykırı, zıt, iki duvar arasına çapraz konulan ağaç", arkun "melez at" < "çapraz".


03.10.2017
argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil

argon

YLat argon asal bir gaz (İlk kullanım: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.) EYun argós αργός ztembel, eylemsiz, çalışmaz EYun a(n)+ érgon έργον z

argüman

Fr argument tez, ifade, tartışma Lat argumentum Lat arguere açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek +ment°

arı1

<< ETü arı malum böcek