ark1

ariyet

Ar ˁārīya(t) عاريّة z [#ˁwr msd.] 1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda aynen iade şartıyla verilen borç Ar ˁāra عار zsakat ve kusurlu idi, eğreti idi

ariza

Ar *ˁarīza(t) عريضه z [#ˁrḍ faˁīla(t) ] Ar ˁaraḍa عَرَضَ zarz etti, diledi

arjante

Fr argenté [pp.] gümüşlü, ağarmış (saç, kürk vb.) Fr argenter [den.] gümüşlemek, ağartmak Lat argentum gümüş << HAvr *arg-ent- parlayan, ak HAvr *h₂erǵ- (*arǵ-) parlamak, aklık

arjantin

<? öz Arjantin Güney Amerika'da bir ülke Fr Argentine a.a. İsp republica Argentina «gümüş cumhuriyeti» Lat argentum gümüş +in°

+ark

Fr +arque İng +arch [bileşik adlarda] baş, reis EYun arχḗ αρχή z [dev.] reis, önder EYun árχō άρχω zbaşlamak, ilk olmak, baş olmak

ark1

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arıḳ [[ırmak, hendek, nehir]] (...) suw arıḳlandı [[suyun yerde yar ve hendek açtı] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ark: Hark, cedvel, tarla ve bostana su getirmek için açdıkları künde, yol.

<< ETü arık hendek ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk

 yar-

Not: Modern kullanımda ark "su kanalı", arık ise "sebze fidanı dikmek için açılan kanal" anlamındadır. TTü yazı dilinde sadece ilki mevcut iken, ikincisi 20. yy'da halk ağızlarından derlenmiştir.

Benzer sözcükler: arık, hark

Bu maddeye gönderenler: arık1, karık


14.12.2015
ark2

Fr arc kemer, yay, kavis << Lat arcus a.a. << HAvr *h₂erku-s (*arku-s) (ok ve) yay << HAvr *h₂erkʷo- (*arkʷo-)

arka

<< ETü arka 1. art, sırt, 2. yar, dost ETü art +kA

arkadaş

TTü arka +dAş

arkaik

Fr archaïque en eskiye ilişkin EYun arχaïkós αρχαïκός zen eskiye ait, ilkel EYun árχaîos άρχαῖος zilk, en eski (sıfat) +ik° EYun arχḗ αρχή zbaşlangıç (isim)

arkat

Fr/İng arcade kemerli geçit, revak OLat arcata [fem.] kemerli Lat arcus kemer +()t°