armoni

armada

İspanyolca armada "donanma" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca armar "donatmak, (ordu veya gemi) silahlandırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Bu sözcük Latince arma "savaş donanımı, silah, zırh" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

armadillo

İngilizce armadillo "Amerika kıtasına özgü zırhlı memeli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca armadillo "«küçük zırhlı», Amerika kıtasına özgü zırhlı memeli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca armado "zırhlı" sözcüğünün küçültme halidir.

armağan

Oğuzca armağan veya yarmakan "doyumluk, peşkeş" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe yarmak "para" sözcüğü ile eş kökenlidir.

armatör

Venedikçe armadòr veya Fransızca armateur "gemi donatan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince armare "donatmak, teçhiz etmek" fiilinden evrilmiştir.

armatür

Fransızca armature "donanım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca armer "donatmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

armoni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
pes perdeler ile tiz perdeler arasındaki armoniyi (ahengi) bulup suzinâkden gezinmeye başladı. armonize [ Ziya Gökalp, , 1923]
Avrupa musikisine tevfikan armonize edildikten sonra

Köken

Fransızca harmonie "ahenk, ses uyumu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰarmonía ἁρμονία z "uyum, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰarmós ἁρμός z "1. eklem, özellikle omuz eklemi, 2. uyum" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂r̥-mó-s (*ar̥-mó-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂er- (*ar-) "uymak, eklenmek, eklemlenmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için arma maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

armonik, armonize, enharmonik, harmoni, harmonik, harmonize, harmonyum

Bu maddeye gönderenler

armonika, filarmoni


26.09.2017
armonika

İngilizce harmonica "körüklü bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1762 Benjamin Franklin, Amer. bilim adamı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰarmonikós ἁρμονικός z "uyumlu" sözcüğünden türetilmiştir.

armut

Eski Türkçe mrut veya amrut veya armut "armut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen amrūd أمرود z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ūrmōd sözcüğünden evrilmiştir.

Arnavut

Yeni Yunanca arvanítis αρvανίτης z "bir kavim adı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arbánios veya arbanítēs αρβάνιος/αρβανίτης z sözcüğünden türetilmiştir.

arogans

Fransızca ve İngilizce arrogance "küstahlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince arrogantia "talepkârlık, küstahlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince arrogare "talepkâr ve küstah olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince rogare "hesap sormak, talep etmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

aroma

Fransızca arôme "güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce ve Latince aynı anlama gelen aroma sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca árōma άρωμα z "her çeşit güzel kokulu ot, bahar" sözcüğünden alıntıdır.