artık

art|mak

<< ETü art- 1. fazla olmak, fazlalaşmak, 2. hayvana yük yüklemek

arter

Fr artère damar, özellikle atardamar EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun artēr αρτήρ zkaldıran +ia EYun aeírō αείρω zkaldırmak, yukarı çıkarmak +tēr

arterioskleroz

Fr artériosclérose damar sertleşmesi § EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun sklērósis σκληρόςις zsertleşme

artezyen

Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu türü öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge

artı

TTü art- +I(g)

artık

ETü: "fazla (sıfat)" [ Orhun Yazıtları, 735]
artuk yılkıġ igitti [daha fazla at yetiştirdi] (...) ay artukı tört kün [bir aydan dört gün fazla] TTü: "... bundan böyle (zarf)" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
artıḳ seu artuḳ: (...) jam, deinceps

<< ETü artuk fazla ETü art- çoğalmak, büyümek +Uk

 art-

Not: Zarf olarak kullanımı artıkın "fazlaca" zarfından kısaltmadır. Son hecenin yutulması, kelime vurgusunun ilk heceye aktarılmasına sebep olmuştur. • Ortaçağda kişi adı olarak kullanılan Artuk, Ar fāḍıl eşdeğeridir.

Benzer sözcükler: artık yıl, artıkın, artıklık


30.04.2015
artikel

Alm Artikel 1. edat, parçacık, gramerde belirteç, 2. nesne, edevat, ticari meta Lat articulus eklemcik

artiküle

Fr articuler birbirine eklemek, eklemlemek, madde madde saymak Lat articulare [den.] a.a. Lat articulus [küç.] eklemcik, madde Lat artus eklem +icul° << HAvr *h₂r̥-tó-s (*ar̥-tó-s) HAvr *h₂er- (*ar-) uymak, eklenmek

artist

Fr artiste sanatçı Fr art sanat << Lat ars, art- el becerisi, hüner, sanat << HAvr *h₂r-̥tí-s (*ar-̥tí-s) HAvr *h₂er- (*ar-) uymak, eklenmek

artrit

Fr arthrite eklem iltihabı EYun árthron άρθρον zeklem +itis << HAvr *h₂ér-dʰro-m HAvr *h₂er- (*ar-) eklenmek, uymak

arus

Ar ˁarūs عروس z [#ˁrs faˁūl ] gelin veya damat ≈ Aram ˀarūş ארוש z [#ˁrş] gelin