art

arşın

OFa arişn 1. dirsek, ön kol, 2. 40 cm dolayında bir uzunluk birimi << EFa araşni- a.a. ≈ Ave arəthna- dirsek

+arşi

Fr +archie İng +archy [bileşik adlarda] önderlik, egemenlik EYun arχeía αρχεία zönderlik, egemenlik EYun arχē αρχός zbaş, reis +ia

arşidük

Fr archiduc birinci dük, Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı § Lat archi- (EYun arχē αρχός zbaş, önder, egemen ) Lat dux dük

arşitekt

Fr architecte mimar Lat architectus ustabaşı, mimar EYun arχitéktōn αρχιτέκτων za.a. § EYun arχē αρχός zbaş EYun téktōn τέκτων zyapı ustası

arşiv

Fr archives evrak koleksiyonu << OLat archiva a.a. EYun arχaîa αρχαῖα z [çoğ.] a.a. EYun arχaîon αρχαῖον zdevlete ait (bina veya evrak) EYun arχḗ αρχή zdevlet, yönetim +ion

art

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
art [[dağdaki geçit]], art saç [[ensedeki saç. Nitekim art ense demektir.]]

<< ETü art 1. arka, sırt, 2. dağ geçidi

Benzer sözcükler: ardınca, art arda, art niyet, art zamanlı, artçı

Bu maddeye gönderenler: ardıl, ardışık, arka (ara-, argaç, arkadaş, aykırı)


05.08.2015
art|mak

<< ETü art- 1. fazla olmak, fazlalaşmak, 2. hayvana yük yüklemek

arter

Fr artère damar, özellikle atardamar EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun artēr αρτήρ zkaldıran +ia EYun aeírō αείρω zkaldırmak, yukarı çıkarmak +tēr

arterioskleroz

Fr artériosclérose damar sertleşmesi § EYun artēría αρτηρία zatardamar EYun sklērósis σκληρόςις zsertleşme

artezyen

Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu türü öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge

artı

TTü art- +I(g)