arzu

arus

Arapça ˁrs kökünden gelen ˁarūs عروس z "gelin veya damat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁrş kökünden gelen ˀarūş ארוש z "gelin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

aruz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarūḍ عروض z "1. kesen, önüne çıkan, 2. Arap şiirinde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "yoluna çıktı, önünü kesti" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

arya

İtalyanca aria "hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aer "1. hava, 2. şarkı" sözcüğünden evrilmiştir.

arz1

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarḍ عَرْض z "1. sunma, sunum, 2. en, coğrafyada enlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "1. sundu, 2. önüne çıktı, enine durdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

arz2

Arapça Arḍ kökünden gelen arḍ أرض z "1. yer, yeryüzü, ülke, 2. en, genişlik" sözcüğünden alıntıdır.

arzu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
takı ma negü erse ārzū tilek [daha ne ise arzu, dilek] (...) sini ārzūladı ay körklüg yüzüm [seni arzuladı ey güzel yüzlüm]

Köken

Farsça ārzū آرزو z "istek, arzu, özellikle cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āwarzōg veya āwarjōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde bərəj-, bərəg "istek, arzu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Pehlevi ārjōk, Pazend ārzū, Partça āwarzōg, Soğdca ābraχş biçimleri kaydedilmiştir. Cf. ▪ Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 70-71.

Benzer sözcükler

arzulamak, arzulanmak


16.04.2015
arzuhal

Arapça ˁarḍ "sunma, arzetme" ve Arapça ḥāl "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

as|mak

Eski Türkçe as- "bir yere takarak sarkıtmak, asmak" fiilinden evrilmiştir.

as1

Fransızca as "iskambilde birli, bir işte başta gelen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince as "en küçük bakır para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

as2

Eski Türkçe as "bir tür küçük memeli, kakım, ermin" sözcüğünden evrilmiştir.

asa

Arapça ˁṣw kökünden gelen ˁaṣā عصا z "değnek, baston" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁṣ kökünden gelen ˁeṣ, ˁeṣā עֵצָא z "ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁeṣah עֵצָה z sözcüğü ile eş kökenlidir.