as|mak

arya

İtalyanca aria "hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aer "1. hava, 2. şarkı" sözcüğünden evrilmiştir.

arz1

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarḍ عَرْض z "1. sunma, sunum, 2. en, coğrafyada enlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "1. sundu, 2. önüne çıktı, enine durdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

arz2

Arapça Arḍ kökünden gelen arḍ أرض z "1. yer, yeryüzü, ülke, 2. en, genişlik" sözcüğünden alıntıdır.

arzu

Farsça ārzū آرزو z "istek, arzu, özellikle cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen āwarzōg veya āwarjōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde bərəj-, bərəg "istek, arzu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

arzuhal

Arapça ˁarḍ "sunma, arzetme" ve Arapça ḥāl "durum" sözcüklerinin bileşiğidir.

as|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, 1000 yılından önce]
yémiş sögüt üze birer çıŋratġu asıŋ [yemiş ağacı üzerine birer çıngırak asın] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ēt asdı [[kancaya et taktı. Asılan ya da çarmıha gerilen biri için de kullanılır.]]

Köken

Eski Türkçe as- "bir yere takarak sarkıtmak, asmak" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

asacak, asık, asılmak, askıntı, astırmak

Bu maddeye gönderenler

asalak, askı, asma, ast


27.03.2015
as1

Fransızca as "iskambilde birli, bir işte başta gelen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince as "en küçük bakır para birimi" sözcüğünden evrilmiştir.

as2

Eski Türkçe as "bir tür küçük memeli, kakım, ermin" sözcüğünden evrilmiştir.

asa

Arapça ˁṣw kökünden gelen ˁaṣā عصا z "değnek, baston" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁṣ kökünden gelen ˁeṣ, ˁeṣā עֵצָא z "ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ˁeṣah עֵצָה z sözcüğü ile eş kökenlidir.

asabiye

Arapça ˁṣb kökünden gelen ˁaṣab عصب z "sinir" sözcüğünden türetilmiştir.

asabiyet

Arapça ˁṣb kökünden gelen ˁaṣabiyya(t) "aşiret dayanışması, hamiyet, fanatizm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣaba(t) "aralarında kan bağı bulunan akraba topluluğu" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ˁaṣaba عَصَبَ z "bağlandı, sarmaş dolaş oldu, (urgan) ördü" fiilinin faˁala(t) vezninde türevidir.