asfalt

ases

Arapça ˁss kökünden gelen ˁasas عسس z "gece bekçisi, devriye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁassa عسّ z "gece (gizlice) dolandı, kol gezdi" fiilinden türetilmiştir.

asetat

Fransızca acétate veya İngilizce acetate "1. asetik asit tuzlarının genel adı, 2. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer" sözcüğünden alıntıdır.

asetik

Fransızca acétique "sirkeye ait, sirke asidi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Guyton de Morveau, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Latince acetum "sirke" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince acescere "ekşimek, keskinleşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince acus "sivri, keskin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

asetilen

Fransızca acétylène "kimyada bir bileşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Berthelot, Fr. kimyacı (1823-1907).) Fransızca sözcük Fransızca acétique sözcüğünden türetilmiştir.

aseton

Fransızca acétone "kimyada asetik asitin yanıcı ve uçucu bir türevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince acetum "sirke" sözcüğünden türetilmiştir.

asfalt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur Tertip I.-IV., 1887]
Yaya kaldırımları taş ve çimento veya asfalta ile dondurulacaktır

Köken

Fransızca asphalte "bitüm, asfalt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ásphalton άσφαλτον z "a.a., Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

▪ Rafal Rosól, Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen sf. 28 Yunanca sözcüğü Akatça ziptu "zift" ile irtibatlandırır. ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 130 Sami alıntı tezlerini eleştirir; ▪ Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. I:174 sphallésthai "düşmek" fiiline bağlar.

Benzer sözcükler

asfaltit


10.09.2017
asfalya

Yunanca asfalía ασφαλία z "güvence, güvenlik, sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca asphalḗs ασφαλής z "«düşmez», emin, güvenli, sağlam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca sphállō σφάλλω z "düşürmek, çelmek" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

asgari

Arapça ṣġr kökünden gelen aṣġar أصغر z "daha küçük, en küçük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṣaġīr صغير z "küçük" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ashap

Arapça ṣḥb kökünden gelen aṣḥāb أصحاب z "sahipler, dostlar, özellikle peygamberin dostları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāḥib صاحب z "dost" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

asıl

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "1. bitki kökü, 2. (mec.) soy, ilke, temel, esas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila "1. köklendi, 2. soylu idi" fiili ile eş kökenlidir.

asır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁaṣr عصر z "1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaṣarthā עַצַרְתָא z veya İbranice ˁasereth עַצֶרֶת z "1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ˁāṣar "sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak" sözcüğünden türetilmiştir.