asimetri

asıl

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "1. bitki kökü, 2. (mec.) soy, ilke, temel, esas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila "1. köklendi, 2. soylu idi" fiili ile eş kökenlidir.

asır

Arapça ˁṣr kökünden gelen ˁaṣr عصر z "1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁaṣarthā עַצַרְתָא z veya İbranice ˁasereth עַצֶרֶת z "1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ˁāṣar "sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak" sözcüğünden türetilmiştir.

asi

Arapça ˁṣy kökünden gelen ˁāṣi عاصٍ z "isyan eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣā عصا z "isyan etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

aside

Arapça ˁṣd kökünden gelen ˁaṣīda(t) عصيدة z "burdu, kıvırdı, kaşıkla çevirdi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣada "burdu" sözcüğünün dr.

asil

Arapça Aṣl kökünden gelen aṣīl أصيل z "köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣila أصل z "köklü idi, soylu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

asimetri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Albüminoidler gibi asimetrik bir zerre bünyesinin sentezini yapmak henüz bir hayaldir.

Köken

Fransızca asymmétrie "simetrik olmama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca symmétrie "simetri" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için simetri maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

asimetrik


13.01.2015
asimile

Fransızca assimiler "özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince assimilare "benzetmek, benzeştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince similis "benzer" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir.

asist

İngilizce assist "(ad) 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce assist "(fiil) el vermek, yanında durmak" fiilinden türetilmiştir.

asistan

Fransızca assistant "yardımcı, yamak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assister "yanında durmak, el vermek, yardım etmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen assistere fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, durdurmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stístē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

asit

Fransızca acide "1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince acidus "ekşi, keskin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acus "sivri uç, iğne" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

asitane

Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) biçiminden evrilmiştir.