asla

asit

Fransızca acide "1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince acidus "ekşi, keskin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince acus "sivri uç, iğne" sözcüğünden +id° ekiyle türetilmiştir.

asitane

Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) biçiminden evrilmiştir.

asker

Arapça ˁskr kökünden gelen ˁaskar عسكر z "ordu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça laşkar لشكر z "ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

asketik

İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir.

askı

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

asla
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Gablāniler aydılar: miˁrāc aṣlā yok erdi

Köken

Arapça aṣlan أصلا z "1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "soy, kök" sözcüğünün zarfıdır.

Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.


13.08.2017
asliye

Arapça aṣliyya(t) أصليّة z "aslî, birinci derece (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Asl kökünden gelen aṣl sözcüğünün dişilidir.

asma

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

asmolen

Türkiye Türkçesi asma lento deyiminden türetilmiştir.

asorti

Fransızca assorti "uyumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assortir "bir örneğe uygun olarak seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sortiri "(kura ile) seçmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sors, sort- "kısmet, kader, sıra" sözcüğünden türetilmiştir.

asosiye

Fransızca associé "yoldaş, ortak, eş görevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen adsociatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adsociare "eşlik etmek, yoldaşlık veya ortaklık etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince socius "refik, yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.