asorti

askı

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

asla

Arapça aṣlan أصلا z "1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen aṣl أصل z "soy, kök" sözcüğünün zarfıdır.

asliye

Arapça aṣliyya(t) أصليّة z "aslî, birinci derece (dişil sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Asl kökünden gelen aṣl sözcüğünün dişilidir.

asma

Türkiye Türkçesi as- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

asmolen

Türkiye Türkçesi asma lento deyiminden türetilmiştir.

asorti
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Şık kadının asorti giyecekleri

Köken

Fransızca assorti "uyumlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assortir "bir örneğe uygun olarak seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince sortiri "(kura ile) seçmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sors, sort- "kısmet, kader, sıra" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sort maddesine bakınız.

Ek açıklama

Asortik biçimi Türkçe argoya özgüdür.

Benzer sözcükler

asortik


13.07.2015
asosiye

Fransızca associé "yoldaş, ortak, eş görevli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen adsociatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince adsociare "eşlik etmek, yoldaşlık veya ortaklık etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince socius "refik, yoldaş" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

asosyal

Fransızca asocial "sosyal olmayan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1927 Charles du Bos, Fr. eleştirmen.) Fransızca sözcük Fransızca social sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

asparagas

İngilizce asparagus "kuşkonmaz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen asparagus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aspháragos ασφάραγος z sözcüğünden alıntıdır.

aspartam

Aspartame "suni tatlandırıcı olarak kullanılan aspartylphenylalanine methyl esterin ticari adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1873 ABD.) Bu sözcük İngilizce aspartic acid deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Latince asparagus "kuşkonmaz" sözcüğünden türetilmiştir.

aspava

Türkiye Türkçesi Allah sıhhat para aşk versin amin deyiminden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1959 Ümit Deniz, romancı.)