asteğmen

ast

Eski Türkçe astın "alt (yön zarfı)" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe as- "sarkıtmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

teğmen

Türkiye Türkçesi teg- "değmek" fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.