atıf

atebe

Arapça ˁtb kökünden gelen ˁataba(t) عتبة‎‎‎ z "eşik, kapı, (mec.) makam" sözcüğünden alıntıdır.

ateizm

Fransızca athéisme "tanrı tanımazlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca athée "tanrı tanımaz" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen átheos άθεος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca théos θέος z "tanrı" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

aterina

Yeni Yunanca atherína αθερίνα z "gümüş balığı, atherina hepsetus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen atherínē αθερίνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *átheros άθερος z "değersiz, süfli" biçiminden türetilmiştir. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:27)

ateş

Farsça ātaş آتش z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ātarş veya ātaş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen ātarş gen. āthrō sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde ātar- "yakmak, tutuşturmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂eh₁ter- (*āter-) biçiminden evrilmiştir.

ateşin

Farsça ātaşīn آتشين z "ateşli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ātaş "ateş" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir.

atıf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yana döndürme" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
anıŋ biri, kim tutuş aŋgay ˁatf kılmagay kerāhiyyet turur "yöneltme" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
Mısrü Şām cānibine ˁatf-i zimām-i intıḳām ittı [intikam dümenini Mısır ve Şam tarafına yöneltti] "bir metne referans verme" [ Milliyet - gazete, 1961]
Aybar tasarının seçim kanununa atıflar yaptığını fakat bu kanunun daha ele alınmadığını belirterek

Köken

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. (bir yöne) eğilme, meyletme, yöneltme, tevcih etme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, yöneltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

"İsnat etme, bir şeyi bir şeye yorma" anlamı 19. yy'da ağır basar. "Akademik referans" anlamı 1980'lerde belirir.

Benzer sözcükler

atfen, atfetmek

Bu maddeye gönderenler

atıfet, matuf


27.08.2017
atıfet

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁāṭifa(t) عاطفة z "eğim, eğilim, ilgi ve kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğildi, yöneldi, meyletti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

atıl

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁāṭil عاطل z "boş, işsiz, hareketsiz" sözcüğünden alıntıdır.

atılgan

Türkiye Türkçesi atıl- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

atıştır|mak

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

ati

Arapça Aty kökünden gelen āti آتٍ z "gelen, sonra gelen, gelecek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça atā أتا z "geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.