atarlı

atak1

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

atak2

Fransızca attaque "saldırı, hücum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attaquer "1. meydan okumak, hak iddia etmek [esk.], 2. saldırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "kazık" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stog- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steg- "kazık, sopa" kökünden türetilmiştir.

atalet

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁaṭāla(t) عطالة z "1. hareketsiz ve başıboş olma, 2. boşluk, işsizlik, hareketsizlik, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭala عطل z "çalışmadı, işlemedi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

ataraksi

Fransızca ataraxie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ataraksía αταραξία z "sükûnet, dinginlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táraksis τάραξις z "heyecan, huzursuzluk" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tarássō ταράσσω z "bunalmak, huzursuz olmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

atari

Atari "video oyunları firması" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney, Amer. girişimciler.) Bu sözcük Japonca ataru "«dikkat» veya «nişan al» anlamında emir" sözcüğünden türetilmiştir.

atarlı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2005]
atarlı: fiyakalı, gösterişli anlamı iceren 'made in karagümrük' deyişi. [ Ekşi Sözlük, 2006]
atarlanmak: artislik yapmak manasında kullanılan bir kelimedir.

Köken

Türkiye Türkçesi at- fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için at- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Muhtemelen hava atmak deyiminden türetilmiş argo deyimdir.

Benzer sözcükler

atarlanmak


20.03.2015
ataş

Fransızca attache "birleştirme teli, zımba" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attacher "iliştirmek, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca attachier "saplamak" fiilinden evrilmiştir.

ataşe

Fransızca attaché "bir elçiliğe bağlı olarak çalışan diplomat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca attacher "iliştirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

atavizm

Fransızca atavisme "atalardan aktarılan karakter ve bünye özelliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince atavus "babanın dedesi, ata, ced" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince avus "büyük baba" sözcüğünden türetilmiştir.

atebe

Arapça ˁtb kökünden gelen ˁataba(t) عتبة‎‎‎ z "eşik, kapı, (mec.) makam" sözcüğünden alıntıdır.

ateizm

Fransızca athéisme "tanrı tanımazlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca athée "tanrı tanımaz" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen átheos άθεος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca théos θέος z "tanrı" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.