ateşin

atavizm

Fransızca atavisme "atalardan aktarılan karakter ve bünye özelliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince atavus "babanın dedesi, ata, ced" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince avus "büyük baba" sözcüğünden türetilmiştir.

atebe

Arapça ˁtb kökünden gelen ˁataba(t) عتبة‎‎‎ z "eşik, kapı, (mec.) makam" sözcüğünden alıntıdır.

ateizm

Fransızca athéisme "tanrı tanımazlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca athée "tanrı tanımaz" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen átheos άθεος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca théos θέος z "tanrı" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

aterina

Yeni Yunanca atherína αθερίνα z "gümüş balığı, atherina hepsetus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen atherínē αθερίνη z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *átheros άθερος z "değersiz, süfli" biçiminden türetilmiştir. (Kaynak: Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 1:27)

ateş

Farsça ātaş آتش z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ātarş veya ātaş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen ātarş gen. āthrō sözcüğünden alıntıdır. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde ātar- "yakmak, tutuşturmak" fiilinden türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂eh₁ter- (*āter-) biçiminden evrilmiştir.

ateşin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
kūhi āteşīnden, deryāi cūşānden geçüb [ateş püsküren dağdan, azgın denizden geçip]

Köken

Farsça ātaşīn آتشين z "ateşli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ātaş "ateş" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ateş maddesine bakınız.


01.03.2018
atıf

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁaṭf عطف z "1. (bir yöne) eğilme, meyletme, yöneltme, tevcih etme, 2. gramerde bağlaç veya tamlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğdi, büktü, yöneltti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

atıfet

Arapça ˁṭf kökünden gelen ˁāṭifa(t) عاطفة z "eğim, eğilim, ilgi ve kayırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğildi, yöneldi, meyletti" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

atıl

Arapça ˁṭl kökünden gelen ˁāṭil عاطل z "boş, işsiz, hareketsiz" sözcüğünden alıntıdır.

atılgan

Türkiye Türkçesi atıl- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

atıştır|mak

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +IştIr- ekiyle türetilmiştir.