atkı

atılgan

Türkiye Türkçesi atıl- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

atıştır|mak

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

ati

Arapça Aty kökünden gelen āti آتٍ z "gelen, sonra gelen, gelecek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça atā أتا z "geldi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

atik

Arapça ˁtḳ kökünden gelen ˁatīḳ عتيق z "1. eski, 2. sabık, azatlı köle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁatiḳa عتق z "1. eskidi, yaşlandı, 2. (köle) azat edildi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

atiye

Arapça ˁṭw kökünden gelen ˁaṭīya(t) عطيّة z "hediye, ödül" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "verdi, hediye etti" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

atkı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "dokumada enlemesine atılan iplik" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
atkı: Argacın eriş üzerine gelen telleri Türkiye Türkçesi: "... kaşkol" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
atkı: omuza veya arkaya atılan şey

Köken

Türkiye Türkçesi at- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için at- maddesine bakınız.


17.11.2014
atla|mak

Orta Türkçe atla- "at sürmek, hızlı gitmek" fiilinden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe at sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

atlas1

Arapça ṭls kökünden gelen aṭlas أطلس z "ağır ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

atlas2

Fransızca atlas "haritalar kitabı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) Fransızca sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan" özel adından türetilmiştir.

atlat|mak

Türkiye Türkçesi atla- fiilinden +It- ekiyle türetilmiştir.

atlet

Fransızca athlète "sporcu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca athlētḗs αθλητής z "yarışçı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca athléō αθλέω z "yarışmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca áthlos άθλος z "yarış, müsabaka" sözcüğü ile eş kökenlidir.