atla|mak

atıştır|mak

TTü at- +IştIr-

ati

Ar āti آتٍ z [#Aty fāˁil fa.] gelen, sonra gelen, gelecek Ar atā أتا zgeldi

atik

Ar ˁatīḳ عتيق z [#ˁtḳ faˁīl sf.] 1. eski, 2. sabık, azatlı köle Ar ˁatiḳa عتق z1. eskidi, yaşlandı, 2. (köle) azat edildi

atiye

Ar ˁaṭīya(t) عطيّة z [#ˁṭw faˁīla(t) sf. fem.] hediye, ödül Ar ˁaṭā عطا zverdi, hediye etti

atkı

TTü at- +gU

atla|mak

OTü: "at sürmek" [ anon., Oğuzname, <1300]
çerig birle mundın atlaŋ, oguz, atlap il künlerni beglerni kiltürgil [askerinle at sür, ey Oğuz, at sürüp halkını ve beylerini getir] OTü: "adım atmak" [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
atladı: χaṭā [adım attı] KTü: "adım atmak, aşmak" [ Codex Cumanicus, 1303]
atlarmen - Alm: obirschreite [adım atarım, aşarım]

<<? OTü atla- at sürmek, hızlı gitmek ETü at +lA-

 at

Not: Räsänen at- fiiliyle, Bang ve Clauson adım sözcüğüyle, Sevortyan at sözcüğüyle ilişkisi üzerinde dururlar. Yapısal açıdan berrak olan sadece üçüncüsüdür. Ancak Erken Oğuzca atlamak ("ata binmek") fiili ile halen kullanılan fiili birleştirmek yanıltıcı olabilir.

Benzer sözcükler: atlanmak, atlatmak

Bu maddeye gönderenler: atlat-


29.10.2020
atlas1

Ar aṭlas أطلس z [#ṭls afˁal kıy.] ağır ipekli kumaş

atlas2

Fr atlas haritalar kitabı (İlk kullanım: 1569 Gerardus Mercator, Hol. kartograf.) EYun Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- zmitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan

atlat|mak

TTü atla- +It-

atlet

Fr athlète sporcu EYun athlētḗs αθλητής zyarışçı EYun athléō αθλέω zyarışmak +t° ≈ EYun áthlos άθλος zyarış, müsabaka

atmaca

<? TTü at- +mAcA