avantür

avanak

Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. ) Ermenice sözcük Orta Farsça yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halidir.

avangard

Fransızca avant-garde "orduda öncü birlik, genel anlamda öncü" sözcüğünden alıntıdır.

avans

Fransızca avance "1. ilerleme, 2. ön ödeme, ödünç verilen para veya puan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avancer "öne geçmek, ilerlemek, ilerletmek, borç vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince abanteare fiilinden evrilmiştir.

avanta

İtalyanca avanta "1. ilerleme, 2. kazanç, fazlalık, elde kalan para [mod. avanzo]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca avantare "ilerlemek, ilerletmek, borç vermek [mod. avanzare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden türetilmiştir.

avantaj

Fransızca avantage "öncelik, bir oyunda rakibe tanınan avans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avant "ön, önce" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

avantür
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

avantüriye "maceracı" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
Belki ben öyle miskinane yaşamaktan hoşlanıyorum da ‘avantüriye’ bir surette vakit geçirmek istiyorum. [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Fransızca sözlü şarkılı avantür film [macera filmi]

Köken

Fransızca aventure "macera" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince adventura "başa gelenler, macera" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advenire "başına gelmek, uğramak" fiilinin çoğuludur. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm̥-i̯é- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için baz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

avantürist, avantüriye


01.10.2017
avare

Farsça āvāre آواره z "evsiz barksız, aylak" sözcüğünden alıntıdır.

avarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁawāriḍ "arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāriḍa(t) "arız olan şey, kaza, uğrantı" sözcüğünden alıntıdır.

avarya

İtalyanca avaria "hasar (özellikle gemi taşımacılığında)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ˁawāriyya(t) عَوَارِيَّة z "hasarlılık, hasarlı şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عَوَارِ z "kusur, hasar, çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāra "sakat ve kusurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

avatar

İngilizce avatar "1. Hindu dininde ruhun bir bedende reenkarnasyonu, 2. internette sanal kimlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe avatāra अवतार z "iniş, yüksek bir ruhun belli amaçla bir kimliğe bürünerek dünyaya inmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe avatárati "aşağı geçmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Sanskritçe ava- "aşağı" ve Sanskritçe tárati "geçmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "geçmek" biçiminden evrilmiştir. )

avaz

Farsça āvāz آواز z "ses, özellikle insan ve hayvan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vāç veya āvāç sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe vāç "ses, söz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.