avlu

avdet

Ar ˁawda(t) عَوْدة z [#ˁwd faˁla(t) msd.] geri gelme, dönme, yineleme, alışkanlık Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, tekrarladı, alıştı

avene

Ar *ˁawana(t) عَوَنَة z [#ˁwn faˁala(t) çoğ.] yardımcılar Ar ˁawn عَوْن z [t.] yardım, yardımcı Ar ˁāna عَانَ zyardım etti

+aver

Fa āvar اور z[bileşik adlarda] getiren, sahip olan, -li Fa āvardan, āvar- آوردن, آور zgetirmek Fa ā+ burdan, bar- بردن, بر ztaşımak, getirmek

averaj

Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [15. yy], aritmetik ortalama [18. yy] İt avariaggio sigortacılık deyimi İt avaria deniz ticaretinde kayıp, hasar +age Ar ˁawār عوار z [#ˁwr] hasar, kusur

avize

Fa āvīze آويزه z [pp.] asılmış, askı, küpe, takı Fa āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز zasmak, asılmak, sarkmak, salınmak +a ≈ Ave ā-vaeg-, ā-vaeça- Ave ā+ vaeg-, vaeç- a.a. HAvr *wei̯g- a.a.

avlu

[ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
bu ḥavliye doldurup Oğuz yigitlerine bunu dām itmiş-idi [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ḥavlüŋ ḥarem-mis̠āl kapuŋ kaˁbe-i emel [ Meninski, Thesaurus, 1680]
avli & havli: Impluvium, area [iç avlu veya dış avlu].

Yun avlí αυλή zçitle çevrili alan, ağıl, avlu << EYun aulḗ αυλή za.a.

Not: Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y. 800) kaydedilmiştir. Chant sf. 139. Lat aula (a.a.) Yunancadan alıntıdır. • ETü ağıl sözcüğü çok erken tarihli bir iletişim mevzubahis olabilir. Karş. ağıl.


23.03.2018
avokado

İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi İsp avocado Nahuatl ahuacatl testis, husye

avrat

Ar ˁawra(t) عورة z [#ˁwr faˁla(t) ] kusur, özür, edep yeri

avret

Ar ˁawra(t) عورة z [#ˁwr faˁla(t) msd.] 1. ayıplı ve özürlü olma, ayıp, kusur, 2. edep yerleri ≈ İbr ˁerwā ערוה z [#ˁr] çıplaklık, edep yerleri, ayıp ≈ Akad ūru (özellikle kadının) edep yeri

Avrupa

İt Europa a.a. << Lat Europa a.a. EYun Europḗ ευροπή zBatı diyarı Aram ˁrēbā ערבא zgün batımı, Batı ≈ Akad erēbu a.a.

avuç

<< ETü adutça avuç dolusu ETü adut avuç +çA2