avret

averaj

Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [15. yy], aritmetik ortalama [18. yy] İt avariaggio sigortacılık deyimi İt avaria deniz ticaretinde kayıp, hasar +age Ar ˁawār عوار z [#ˁwr] hasar, kusur

avize

Fa āvīze آويزه z [pp.] asılmış, askı, küpe, takı Fa āvīχtan, āvīz- آويختن, آويز zasmak, asılmak, sarkmak, salınmak +a ≈ Ave ā-vaeg-, ā-vaeça- Ave ā+ vaeg-, vaeç- a.a. HAvr *wei̯g- a.a.

avlu

Yun avlí αυλή zçitle çevrili alan, ağıl, avlu << EYun aulḗ αυλή za.a.

avokado

İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi İsp avocado Nahuatl ahuacatl testis, husye

avrat

Ar ˁawra(t) عورة z [#ˁwr faˁla(t) ] kusur, özür, edep yeri

avret

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
ol nerse turur kim örtülgey anıŋ birle ˁavrat

Ar ˁawra(t) عورة z [#ˁwr faˁla(t) msd.] 1. ayıplı ve özürlü olma, ayıp, kusur, 2. edep yerleri ≈ İbr ˁerwā ערוה z [#ˁr] çıplaklık, edep yerleri, ayıp ≈ Akad ūru (özellikle kadının) edep yeri

 ari1

Not: Arapça sözcük Ar ˁwr "kusurlu veya sakat olma" fiiliyle birleştirilmiştir. Oysa aynı anlama gelen İbr ˁr kökü Ar ˁry "üryan, çıplak olma" eşdeğeridir. Bak ari1.

Bu maddeye gönderenler: avrat


04.09.2019
Avrupa

İt Europa a.a. << Lat Europa a.a. EYun Europḗ ευροπή zBatı diyarı Aram ˁrēbā ערבא zgün batımı, Batı ≈ Akad erēbu a.a.

avuç

<< ETü adutça avuç dolusu ETü adut avuç +çA2

avukat

İt avvocato a.a. << Lat advocatus [pp.] tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse, savunucu, avukat Lat advocare mahkemeye çağırmak +()t° Lat ad+ vocare çağırmak, bağırmak, ses etmek

avun|mak

<< ETü avın- yakınlık duymak, ünsiyet göstermek <? ETü av- (insan) toplanmak, bir araya gelmek +In-

avurt

<< TTü avurd/avurda lakırdı, çene çalma onom abır/hapır ağız sesi