ayık

ayet

Ar āya(t) آية z1. işaret, simge, sinyal, alamet, 2. Kuran sözü Aram ˀāt את z1. alamet, işaret, 2. alfabenin her harfi ≈ İbr ˀawot אות zalamet

aygaz

marka Aygaz LPG tüpü markası (İlk kullanım: 1962 Koç Holding.)

aygır

<< ETü adġır erkek at ≈ Moğ ajirga damızlık at

aygıt

?

ayı

<< ETü adıġ 1. uyanık, 2. kış uykusuna yatan malum hayvan ≈ Moğ ötege ayı

ayık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aḏıġ: aṣ-ṣāḥī mina'l-sakr [sarhoşluktan çıkmış kişi] TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
gördüm ben ayık / bir kuş indi bu kula gökden bayık

≈ ETü *aduk uyanık, şuurlu ETü adır- ayırmak, fark etmek +Uk

 ayıl-


03.10.2017
ayıkla|mak

<< ETü adırtla- ayırmak, ayırt etmek ETü adırt ayırt, ayırma +lA-

ayıl|mak

<< ETü adıl- kendine gelmek ETü *ad- ayrılmak, seçmek, fark etmek +Il-

ayıp

Ar ˁayb عيب z [#ˁyb faˁl msd.] kusur, hata Ar ˁāba عاب zkusurlu idi, kusur etti

ayır|mak

<< ETü adır- ayırmak <? ETü *ad- ayrılmak, fark etmek +Ir-

ayırt

<< ETü ādırt ayırma, ayrım ETü ādır- +Ut