ayıl|mak

aygır

<< ETü adġır erkek at ≈ Moğ ajirga damızlık at

aygıt

?

ayı

<< ETü adıġ 1. uyanık, 2. kış uykusuna yatan malum hayvan ≈ Moğ ötege ayı

ayık

≈ ETü *aduk uyanık, şuurlu ETü adır- ayırmak, fark etmek +Uk

ayıkla|mak

<< ETü adırtla- ayırmak, ayırt etmek ETü adırt ayırt, ayırma +lA-

ayıl|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
esrük aḏıldı [sarhoş ayıldı] TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
aygın baygın: Büsbütün meftun.

<< ETü adıl- kendine gelmek ETü *ad- ayrılmak, seçmek, fark etmek +Il-

 ayır-

Not: Anlam evrimi için karş. Ar faraḳa 1. "ayırdı, seçti", 2. "fark etti".

Benzer sözcükler: aygın, ayıltmak

Bu maddeye gönderenler: ay- (aymaz), ayık


04.10.2017
ayıp

Ar ˁayb عيب z [#ˁyb faˁl msd.] kusur, hata Ar ˁāba عاب zkusurlu idi, kusur etti

ayır|mak

<< ETü adır- ayırmak <? ETü *ad- ayrılmak, fark etmek +Ir-

ayırt

<< ETü ādırt ayırma, ayrım ETü ādır- +Ut

ayin

Fa āḏīn/āyīn آيين ztöre, tören, merasim << OFa ādēn görenek, töre

aykırı

<< ETü arkuru zıt yönde ETü arka- 1. ters gitmek, 2. ardından gitmek +(g)ArU