ayin

ayıkla|mak

<< ETü adırtla- ayırmak, ayırt etmek ETü adırt ayırt, ayırma +lA-

ayıl|mak

<< ETü adıl- kendine gelmek ETü *ad-/*adı- ayırmak, seçmek, fark etmek +Il-

ayıp

Ar ˁayb عيب z [#ˁyb faˁl msd.] kusur, hata Ar ˁāba عاب zkusurlu idi, kusur etti

ayır|mak

<< ETü adır- ayırmak <? ETü *ad-/*adı- ayırmak, fark etmek +Ir-

ayırt

<< ETü ādırt ayırma, ayrım ETü ādır- +Ut

ayin

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
kanı ol āyīn-i şāhāneleri?

Fa āḏīn/āyīn آيين ztöre, tören, merasim << OFa ādēn görenek, töre

Not: Farsça sözcüğün türevi olan āḏīne/āyīne adı "ayin günü, İslamda Cuma" anlamında kullanılır. Türkçe yer adlarında görülen Eyine, Ezine, İne sözcüğü "Cuma" anlamındadır.

Bu maddeye gönderenler: şehrayin


10.08.2019
aykırı

<< ETü arkuru zıt yönde ETü arka- 1. ters gitmek, 2. ardından gitmek +(g)ArU

ayla

<< TTü ay ağılı hale TTü ağıl ağarma, beyazlık TTü ak +Il2

aylak

OTü aylan- dönmek, dolanmak +Uk

aymaz

TTü ay- uyanmak, ayılmak (halk ağzı) +mAz

ayn

Ar ˁayn عين z [#ˁyn faˁl ] 1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf ≈ Aram ˁayin עין zgöz, Arami ve İbrani alfabesinde bir harf ≈ Akad īnu göz