böğ

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bȫg: as̠-s̠as̠āt [zehirli örümcek] (...) bȫy. [[Bu sözcük aynı anlama gelen bȫg'ün değişik sesletimidir.]]

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

Benzer sözcükler: büğelek, büve

Bu maddeye gönderenler: böcek (börtü böcek)


04.02.2015
böğür

<< ETü bögür böbrek ≈ Moğ bögere böbrek, testis Moğ *böge- top, yumru

böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-

böğürtlen

Moğ bögeldirgen/böldirgene çalı meyvesi, berry § Moğ *böger- top, yumru Moğ *dirgene ?

böl|mek

<< ETü *böl- ayrılmak?

bölge

TTü böl- ayırmak +gA