böbrek

boz|mak

<< ETü buz- yıkmak, harap etmek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

TTü boz- +gIn

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
bögrek ağrısı içün su ile ve kereyağı ile kaynadalar vireler. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
böbrek بوبرك, bögrek بوكرك: Ren.

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak

 böğür

Not: ETü bögür ("böbrek") sözcüğü anlam genişlemesine uğradığı için organ adı küçültme ekiyle pekiştirilmiştir. Böğrüce eş anlamlıdır; karş. börülce.


07.07.2021
böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

<< ETü bögür böbrek ≈ Moğ bögere böbrek, testis Moğ *böge- top, yumru

böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-