böcek

bozgun

TTü boz- +gIn

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek «küçük karaciğer», bir organ <? ETü bögür karaciğer +Ak ≈ Moğ bögere böbrek

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
Çayan dédükleri ağulu böcek ki haşarāt-i arzıyyedendür. TTü: [ Ahterî-i Kebir, 1545]
El-ḥalezūn [Ar.]: boynuzlu böce dedikleri böcek ve sümüklü böcek.

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

 böğ

Benzer sözcükler: böcü, böcük, bücük, sümüklü böcek

Bu maddeye gönderenler: börtü böcek


18.09.2017
böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

<< ETü bögür böbrek ≈ Moğ bögere 1. böbrek, 2. testis Moğ bögem top, yumru

böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-

böğürtlen

<< OTü bögürtken meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus ≈ Moğ bögerelgen dikenli çalı

böl|mek

<< ETü *böl- ayrılmak?