büğrü

buzağı

<< ETü buzāġu sığır yavrusu ≈ Moğ biragu a.a.

buzuki

Yun buzúki μπουζούκι zYunan meyhane müziğinde bir çalgı TTü bozuk halk müziğinde bağlamanın büyüğü TTü bozla- ses vermek, böğürmek

buzul

TTü buz +Il

bücür

çoc

büfe

Fr buffet 1. yemek dolabı, 2. üzerinde yiyecek ve içecek sergilenen masa, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer (19. yy), çerez ve meşrubat dükkânı (20. yy) ?

büğrü

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bükri [[her şeyin bükülmüş, kambur (al-aḥdab) olanı]]

<< ETü bükri bükülmüş, eğri ETü *bük- bükmek

 bük-

Not: ETü egri "eğri" sıfatından analoji yoluyla türetilmiş bir sözcük olmalıdır. Yapısı muğlaktır.

Benzer sözcükler: eğri büğrü


31.12.2015
bühtan

Ar buhtān بهتان z [#bht fuˁlān msd.] iftira Ar bahata بَهَتَ zşaşırttı, şoke etti, iftira attı

bük

<< ETü bük 1. köşe, büklüm, 2. engel, 3. fundalık, sık çalılık ≈ ETü bük- boğulmak, iki büklüm olmak

bük|mek

<< ETü bük- iki büklüm olmak, midesi bulanmak, boğulmak [geçişsiz fiil]

bükey

TTü bük- +(g)Ay

büklüm

TTü bükül- +Im