bülük

bükün

Türkiye Türkçesi bük- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

bülbül

Arapça blbl kökünden gelen bulbul بلبل z "ötücü bir kuş, luscinia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balbala بلبل z "«blbl» sesi çıkardı" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

bülent

Farsça ve Orta Farsça buland بلند z "yüksek" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde barəzant- "yükselen, yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz- "yüksek" sözcüğünden +and ekiyle türetilmiştir.)

bülten

Fransızca bulletin "kısa rapor, bildiri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca bulletino sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince bulla "1. yuvarlak şey, top, mühür mumuyla yapılan damga, 2. mühürlü belge, ferman" sözcüğünün küçültme halidir.

büluğ

Arapça blġ kökünden gelen bulūġ بلوغ z "ulaşma, yetişme, yetişkin olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, yetişti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

bülük
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bülük (Konya, Burdur, Adana): çocuk çükü.

Köken

çocuk dilinden türetilmiştir.


09.07.2015
bünyan

Arapça bny kökünden gelen bunyān بنيان z "duvar, yapı, bina, stüktür, bünye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, bina etti" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

bünye

Arapça bny kökünden gelen bunya(t) بنية z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

bürhan

Arapça brhn kökünden gelen burhān برهان z "kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) bərhān ብርሃን z "ışık, aydınlık, kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

büro

Fransızca bureau "1. çuha kaplı yazı masası, 2. yazıhane, ofis, özellikle devlet dairesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bure "çuha, keçe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince burra "keçe, fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş" sözcüğünden evrilmiştir.

bürokrasi

Fransızca bureaucratie "devlet memurları iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Vincent de Gournay, Fr. iktisatçı (1712-59).) Fransızca sözcük Fransızca bureau "devlet dairesi" ve Fransızca +cratie "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.