bülbül

bük

<< ETü bük 1. köşe, büklüm, 2. engel, 3. fundalık, sık çalılık ≈ ETü bük- boğulmak, iki büklüm olmak

bük|mek

<< ETü bük- iki büklüm olmak, midesi bulanmak, boğulmak [geçişsiz fiil]

bükey

TTü bük- +(g)Ay

büklüm

TTü bükül- +Im

bükün

TTü bük- +In

bülbül

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
rosignolus - Fa & Tr: bulbul

Ar bulbul بلبل z [#blbl] ötücü bir kuş, luscinia Ar balbala بلبل z«blbl» sesi çıkardı onom

Not: Arapça sözcük aynı zamanda “ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı” anlamına gelir.

Benzer sözcükler: bulbul

Bu maddeye gönderenler: çeşmibülbül


10.12.2015
bülent

Fa/OFa buland بلند zyüksek (≈ Ave barəzant- yükselen, yüksek Ave barəz- yüksek +and )

bülten

Fr bulletin kısa rapor, bildiri İt bulletino [küç.] OLat bulla 1. yuvarlak şey, top, mühür mumuyla yapılan damga, 2. mühürlü belge, ferman +in°2

büluğ

Ar bulūġ بلوغ z [#blġ fuˁūl msd.] ulaşma, yetişme, yetişkin olma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

bülük

çoc

bünyan

Ar bunyān بنيان z [#bny fuˁlān msd.] duvar, yapı, bina, stüktür, bünye Ar banā بنا zyaptı, bina etti