bülent

bük|mek

<< ETü bük- 1. bükülmek, büklüm olmak, midesi bulanmak, boğulmak [geçişsiz fiil], 2. bükmek, engellemek, set çekmek [geçişli fiil]

bükey

TTü bük- +(g)Ay

büklüm

TTü bükül- +Im

bükün

TTü bük- +In

bülbül

Ar bulbul بلبل z [#blbl] ötücü bir kuş, luscinia Ar balbala بلبل z«blbl» sesi çıkardı onom

bülent

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
boyu anuŋ-çün bülend olmış-ıdı [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ve bülend-himmet ol, kūçek-naẓar olma [yüksek gönüllü ol, küçük görüşlü olma]

Fa/OFa buland بلند zyüksek (≈ Ave barəzant- yükselen, yüksek Ave barəz- yüksek +and )

 balâ

Not: Karş. Kürd bilind (a.a.). Buna karşılık Zaza berz (a.a.), arkaik /rz/ sesini korur.


11.12.2015
bülten

Fr bulletin kısa rapor, bildiri İt bulletino [küç.] OLat bulla 1. yuvarlak şey, top, mühür mumuyla yapılan damga, 2. mühürlü belge, ferman +in°2

büluğ

Ar bulūġ بلوغ z [#blġ fuˁūl msd.] ulaşma, yetişme, yetişkin olma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

bülük

çoc

bünyan

Ar bunyān بنيان z [#bny fuˁlān msd.] duvar, yapı, bina, stüktür, bünye Ar banā بنا zyaptı, bina etti

bünye

Ar bunya(t) بنية z [#bny fuˁla(t) mr.] yapı Ar banā بنا zyaptı, inşa etti