bütün

büst

Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel İt busto a.a. << Lat bustum 1. ölü yakılan yer, mezar, 2. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo

büstiyer

Fr bustier göğüslük Fr buste gövdenin üst kısmı

büşra

Ar buşrāˀ بشرَى z [#bşr fuˁlāˀ sf. fem.] iyi haber, müjde Ar başara بَشَرَ zdoğum haberi aldı, müjdeye sevindi Ar başar ten, insan bedeni, yavru

bütan

Fr butane kimyasal bir bileşik Fr acide butyrique bütirik asit, bozulmuş tereyağında bulunan bir asit EYun boutýron βουτύρον ztereyağı § EYun boús βούς zsığır, inek EYun týros τύρος zkaymak, lor veya peynir

bütçe

Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge İng budget 1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi EFr bouget [küç.] kese, dağarcık, çıkın Lat bulga torba, bohça << HAvr *bʰelǵʰ- şişmek

bütün

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
kaḏġusuz[ın] kattukın bütünin yarlıkamakıı bolsun [kaygısızca, güçlüce, bütünce sözü/hükmü olsun] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bütün yarmak [[iyi, sağlam, güvenilir para]], çin bütün kişi [[tam güvenilir kimse]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
büsbütün: kâmilen, külliyen. (...) bütünlemek: noksanı ikmal etmek.

<< ETü bütün tam, kâmil, olgun ETü büt- bitmek, kemale ermek +In

 bit-

Benzer sözcükler: büsbütün, büt, bütüncül, bütünleme, bütünlük, bütünsel, bütünselcilik, bütünüyle


16.03.2015
büvet

<< TTü büget/bügüt bir engelden ötürü oluşan su birikintisi, su bendi TTü büge- suyun önünü tıkamak +Ut ETü bük engel, tıkaç, set +(g)A-

büyü

<< ETü bögü alim, hekim, şaman ≈ Moğ böge a.a.

büyü|mek

<< ETü bedü- büyümek

büyük

<< ETü bedük büyük ETü bedü- büyümek +Uk

büyüteç

TTü büyüt- +(g)Aç