büyü|mek

bütan

Fr butane kimyasal bir bileşik Fr acide butyrique bütirik asit, bozulmuş tereyağında bulunan bir asit EYun boutýron βουτύρον ztereyağı § EYun boús βούς zsığır, inek EYun týros τύρος zkaymak, lor veya peynir

bütçe

Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge İng budget 1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi EFr bouget [küç.] kese, dağarcık, çıkın Lat bulga torba, bohça << HAvr *bʰelǵʰ- şişmek

bütün

<< ETü bütün tam, kâmil, olgun ETü büt- bitmek, kemale ermek +In

büvet

<< TTü büget/bügüt bir engelden ötürü oluşan su birikintisi TTü büge- suyun önünü tıkamak +Ut ETü bük engel, tıkaç, set +(g)A-

büyü

<< ETü bögü/bügü alim, hekim, şaman ≈ Moğ bögü a.a.

büyü|mek

ETü: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, <900]
katıġı bedümiş padd [sertliği/şiddeti artmış padd?] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oġlan beḏüdi [[çocuk büyüdü]] (...) ol oġlanıġ beḏütti [[o çocuğu büyüttü ve yetiştirdi]]

<< ETü bedü- büyümek

Not: ETü /d/ > TTü /y/ evrimi standarttır. İlk hecede regresif asimilasyon görülür: bedü- > beyü- > büyü-.

Benzer sözcükler: büyütmek

Bu maddeye gönderenler: büyük, büyüteç


31.03.2015
büyük

<< ETü bedük büyük ETü bedü- büyümek +Uk

büyüteç

TTü büyüt- +(g)Aç

büz

Fr buse künk Hol buyse

büz|mek

<< OTü büz- burmak, bükmek ≈ ETü bür- a.a.

büzük

<< OTü büzük anüs ETü büz- +Uk