büz

büvet

Türkiye Türkçesi büget veya bügüt "bir engelden ötürü oluşan su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi büge- "suyun önünü tıkamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bük "engel, tıkaç, set" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

büyü

Eski Türkçe bögü veya bügü "alim, hekim, şaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen bögü sözcüğü ile eş kökenlidir.

büyü|mek

Eski Türkçe bedü- "büyümek" fiilinden evrilmiştir.

büyük

Eski Türkçe bedük "büyük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bedü- "büyümek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

büyüteç

Türkiye Türkçesi büyüt- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

büz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1929]
yollarında muhtelif kısımlardan (12) mahalde büz konmak suretile menfez tesis edilecektir.

Köken

Fransızca buse "künk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca buyse sözcüğünden alıntıdır.


15.02.2020
büz|mek

Orta Türkçe büz- "burmak, bükmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen bür- fiili ile eş kökenlidir.

büzük

Orta Türkçe büzük "anüs" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe büz- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

caba

Arapça cby kökünden gelen cabāˀ جباء z "bir tür olağanüstü vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gb kökünden gelen gəbā גְּבָא z "vergi veya ceza tahsil etmek, haczetmek" fiilinden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 206.)

cabbar

Arapça cbr kökünden gelen cabbār جبّار z "cebr eden, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جَبَرَ z "güçlü idi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

cacık

Farsça jāj ژاژ z "çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad, kendinden yetişen her tür nebat" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Kürtçe (Kurmanci) jaj "yemeğe katılan bir ot, carum carvi" sözcüğü ile eş kökenlidir.