bıçak

bezirgân

Fa bāzārgān بازارگان zdükkâncı, tacir << OFa vāçāragān a.a.

bezm

Fa bazm بزم zziyafet meclisi (≈ Sans bhācana भाजन zpaylaşma, cömertlik etme, bolluk olma ) << HAvr *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) paylaşma, özellikle ziyafet verme

bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
biçek: as-sikkīn [bıçak] (...) as-sayf [kılıç] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
bıçaḳ tartma anda kötürme süŋük [bıçak çekme orda ve kemik taşıma?]

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

 biç-

Benzer sözcükler: bıçak sırtı, bıçakçı, bıçaklamak, kanlı bıçaklı


24.12.2015
bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak