bıçkı

bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bıçġu [[bir şeyi kesmeye yarayan alet]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
serra [testere] - Fa: ara vel dastara - Tr: bičχi

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

 biç-

Not: Güncel TTü kullanımda bıçkı "testere" fakat biçki "biçme eylemi, kesim".

Benzer sözcükler: biçki, biçki dikiş kursu, bıçkıcı


14.07.2021
bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl