bıçkın

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü: "kabadayı, kulağı kesik, çapkın" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
Pek tatlı ve bıçkınca bir manevra ile. TTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Daha arkasından bıçkın temposile, nara bozuntusu bir haykırma:

TTü bıç- kesmek +gIn

 biç-


19.12.2014
bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi

bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu