bıcır

bezik

Fr bésique/bézique bir iskambil oyunu ?

bezir

Ar bazr بزر z [#bzr faˁl msd.] 1. tohum atma, saçma, 2. tohum

bezirgân

Fa bāzārgān بازارگان zdükkâncı, tacir << OFa vāçāragān a.a.

bezm

Fa bazm بزم zziyafet meclisi (≈ Sans bhācana भाजन zpaylaşma, cömertlik etme, bolluk olma ) << HAvr *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) paylaşma, özellikle ziyafet verme

bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

"gıcırtı sesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bıcırgan: Demir delikleri perdaht ve cila için bıcır bıcır ses eder demirci aleti. "çocuk sesi" [ Milliyet - gazete, 1952]
Monolog söyliyen küçük Oya'nın bıcır bıcır anlattıklarını zevkle dinliyorum. bıcırık "geveze ve sevimli" [ Milliyet - gazete, 1971]
oğlum ve bıcırık sevgilim

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

Benzer sözcükler: bıcır bıcır, bıcırdamak, bıcırık


08.09.2017
bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn